dimecres, 27 d’agost de 2014

Vivint una escola viva


(castellano más abajo)

  Vaig arribar a l'Albada en un moment de profunds canvis a la meva vida i la de la meva família.
A tots els nivells.  

Alguns, com el canvi de casa, entorn i xarxes; a causa de la recerca d'aquella escola, aquell entorn, i filosofia ideals per a la criança dels nostres fills i filla. El lloc on assentar-nos, arrelar-nos i créixer i brillar juntes.

Cerca a la que crec, ens vam llençar seguint una profunda intuïció, com fan moltes famílies d'avui dia.

El nostre pelegrinatge ens va portar a viure diferents llocs preciosos (Canàries, sud d'Espanya, Catalunya nord ...), compartint amb persones que ara són família de cor. Vam passar i vivenciar per diferents escoles i corrents pedagògiques, amb diferents filosofies i creences respecte a com havíem de criar i acompanyar la nostra filla i fills.
 

En un moment de crisi, separació amb la meva parella, i treball intern; per primera vegada acompanyada des de la incondicionalitat! Em vaig adonar Quan absurda (encara que necessària) havia estat la nostra odissea.

Estava intentant començar la casa per la teulada. Em sentia innocent, i enganyada
Com volíem acompanyar a la nostra filla i fills, si no sabíem fer-ho entre nosaltres, el pare i la mare 
Si no sabia ni acompanyar-me a mi mateixa des de l'amor i la consciència?  
Si ningú m'havia mirat i acompanyat mai des d'aquest lloc?

Mirant amb perspectiva, viure l'Albada ha suposat un canvi integral, un gran salt en la meva vida.
 


Havia volgut ser una mare íntegra, sense ser una dona completa.  
El meu va ser el llistó 'alternatiu'.  
Des de l'embaràs i part conscient i respectat; a la lactància a demanda, i prolongada, i en tàndem !. Collit. A viure de manera conscient a la natura, medicina natural, economia fora del sistema, etc ...

La meva filla gran, ja abans de néixer, durant el part, va desmuntar part important de les meves creences, expectatives i idees preconcebudes sobre el maternatge i criança.

Volia fer tot el millor possible, sense una base i sense experiència ni suport. I em jutjava a mi mateixa ia la meva parella i al món en no aconseguir-ho ....

A l'Albada he 'recordat' que no hi ha mares millors o pitjors,
que tot està .

Que sóc perfecta, així, aquí i ara.  
Si dono a llum a casa o a l'hospital, si dono el pit o si em supera, si practico el collit o no el puc sostenir ... Sóc perfecta tal com sóc, en el moment i procés que estic vivint. Única i valuosa, com les persones que m'envolten.

Després de tres anys caminant de diferents maneres en l'Albada, i en la meva vida, hi ha conceptes del projecte que han calat profundament en el meu interior, no com a idees o creences, sinó com vivències i experiències molt significatives per a mi.

 La mirada incondicional, que definiria com màgica i sanadora, per a qui la practica com per a qui la rep .. La confiança en les capacitats de l'ésser. L'autoregulació. El no intervencionisme, la no directivitat. L'empatia. El suport emocional.  


L'escolta activa, i el acompanyar des de la facilitació de recursos. L'autoritat nutritiva. La mirada sistèmica, cap a les famílies i cap a la pròpia estructura de l'AlbadaEls límits i la contenció que ens donen seguretat i confiança. El respecte a la individualitat de l'ésser i les seves necessitats autèntiques. El respecte als processos de vida.
La llibertat d'elecció i de participació. Els cercles o assemblees. Les decisions del grup tenint en compte a cada individu. El consens i el cansansi. El coneixement ancestral

La flexibilitat. Els rituals. L'autogestió emocional. El reconeixement. Els ambients preparats i vius. L'ambient cuidat, segur i en harmonia que proporciona l'espai perquè les persones puguin desenvolupar les seves potencialitats. El contacte i relació amb la comunitat i la natura.

 

La consciència social.El cooperativisme. L'oportunitat i riquesa que neixen del conflicte.
El lloc on el que avui és certesa, demà es pot questionar des del respecte, i transformar d'acord amb l'ara.  

 Les crisis. L'intent, la fe. Els processos d'aprenentatge.El propòsit. L'amor incondicional.  
La llibertat d'acció, expressió, moviment en un entorn sa, conscient i respectuós. La nostra Albada Sagrada i Perfecta, així tal qual. Amb totes les seves i les nostres imperfeccions.

Quan buscava aquest lloc on els meus fills i filla poguessin créixer acompanyats d'una manera sana i nutritiva. On desenvolupar les seves capacitats i aprenentatge; no imaginava que jo també pogués vivenciarlo!

Sento que el pilar bàsic per a la nostra evolució i desenvolupament integral, és la
tribu, la comunitat.
Un buit que en aquesta època, de capitalista independència i autonomia mal entesesens allunya de la connexió amb el nostre propi ésser. De la connexió cap a l'altre i cap a la natura. De la cooperació amb la comunitat, que ens sostenia en la criança des de temps remots.

Ara, a través de l'experiència de cocrear a través de l'Albada i buscant com fer realitat la nostra 'tribu', la nostra xarxa. A la nostra manera. Ho sento com una certesa ancestral.

No és un camí fàcil, partim de la inexperiència i venim cadascuna amb la nostra motxilla. I tenim molt a aprendre respecte a les interrelacions dins de la comunitat. Sento que aquesta és al seu torn, la nostra gran avantatge, disposem d'un llenç en blanc en el qual pintar; descartar, augmentar, prescindir, acompanyar, créixer, involucrar, sentir, cosir, reconèixer, desgranar, mirar, estructurar, plasmar, desaprendre, estimar, enderrocar, en definitiva, aprendre a valorar les nostres diferències i aprofitar-les treballant en sinergia

COCREAR, aquesta paraula tan bonica i cada dia que passa, més plena de nous significats.

 

Un llenç viu, com nosaltres, les persones petites, joves i adultes que formem l'Albada.  
Persones vives i en continu canvi i creixement, treballant per ser persones més completes, conscients de la nostra llibertat, capacitats i possibilitats.

Gràcies a totes les persones que formem l'Albada.

A les que heu passat un tram del vostre camí com a famílies, acompanyants, voluntaris , col.laboradores, cofinançadores ...  

A les que seguim aquí cocreant, caminant, inventant noves dreceres .. A les persones que esteu de camí ...

A Sol, Indra i Gael.

A Ly. 

text; Eli, mare i acompanyant a l'Albada.(Castellano aquí)

Llegué a l'Albada en un momento de profundos cambios en mi vida y la de mi familia.
A todos los niveles.
Algunos, como el cambio de casa , entorno y redes; debido a la búsqueda de esa escuela, ese entorno , y filosofía ideales para la crianza de nuestros hijos y hija. El lugar donde asentarnos, enraizarnos y crecer y florecer junt@s.
Búsqueda a la que creo, nos lanzamos siguiendo una profunda intuición, como hacen muchas famílias de hoy en día.
Nuestro peregrinaje nos llevó a vivir diferentes lugares preciosos (Canarias, sur de España, Cataluña norte...), compartimos con personas que ahora son família de corazón y pasamos y vivenciamos diferentes escuelas y corrientes pedagógicas, con diferentes filosofías y creencias respecto a cómo debíamos criar y acompañar a nuestra hija y hijos.

En un momento de crisis , separación con mi pareja, y trabajo interno; por primera vez acompañada desde la incondicionalidad! me di cuenta de quan absurda (aunque necesaria) había sido nuestra odisea.
Estaba intentando empezar la casa por el tejado. Me sentía inocente, y engañada.
¿ Cómo queríamos acompañar a nuestra hija y hijos, si no sabíamos hacerlo entre nosotro@s, el padre y la madre ?
¿ Si no sabía ni acompañarme a mi misma desde el amor y la conciencia? ¿ Si nadie me había mirado y acompañado nunca desde ese lugar?

Mirando con perspectiva, vivir l'Albada ha supuesto un cambio integral, un gran salto en mi vida .

Había querido ser una madre íntegra, sin ser una mujer completa.
El mío fué el listón 'alternativo'.
Desde el embarazo y parto consciente y respetado; a la lactancia a demanda, y prolongada, y en tándem!. Colecho. A vivir de manera consciente en la naturaleza, medicina natural, economía fuera del sistema, etc...
Mi hija mayor, ya antes de nacer, durante el parto, desmontó parte importante de mis creencias, expectativas y ideas preconcebidas acerca del maternaje y crianza.
Quería hacer todo lo mejor posible, sin una base y sin experiencia ni apoyo.
Y me juzgaba a mi misma y a mi pareja y al mundo al no conseguirlo....

En l'Albada he 'recordado' que no hay madres mejores o peores,
 que todo está bien.
Que soy perfecta, así, aquí y ahora.
Si doy a luz en casa o en el hospital, si doy el pecho o si me supera, si practico el colecho o no lo puedo sostener...
Soy perfecta tal y como soy, en el momento y proceso que estoy viviendo. Única y valiosa, como las personas que me rodean.

Después de tres años caminando de diferentes maneras en l'Albada, y en mi vida, hay conceptos del proyecto que han calado profundamente en mi interior, no como ideas o creencias, sino como vivencias y experiencias muy significativas para mi.
La mirada incondicional, que definiría como mágica y sanadora, para quién la practica como para quién la recibe.. La confianza en las capacidades del ser. La autoregulación. 

El no intervencionismo, la no directividad. La empatía. El sostén emocional. La escucha activa, y el acompañar desde la facilitación de recursos. La autoridad nutritiva. La mirada sistémica, hacia las familias y hacia la propia estructura de l'Albada. Los límites y la contención que nos dan seguridad y confianza. El respeto a la individualidad del ser y sus necesidades auténticas. El respeto a los procesos de vida. 
La libertad de elección y de participación. Los círculos o asambleas. Las decisiones del grupo teniendo en cuenta a cada individuo. El consenso y el cansansio. El conocimiento ancestral.
 La flexibilidad. Los rituales . La autogestión emocional. El reconocimiento. Los ambientes preparados y vivos. El ambiente cuidado, seguro y en harmonía que proporciona el espacio para que las personas puedan desarrollar sus potencialidades. El contacto y relación con la comunidad y la naturaleza. 
La conciencia social. El cooperativismo. La oportunidad y riqueza que nacen del conflicto.
 El lugar donde lo que hoy es certeza, mañana se puede questionar desde el respeto, y transformar con el ahora.
Las crisis. El intento, la fe. Los procesos de aprendizaje. El propósito. El amor incondicional.
La libertad de acción, expresión, movimiento en un entorno sano consciente y respetuoso.
Nuestra Albada Sagrada y Perfecta, así tal cual. Con todas sus y nuestras imperfecciones.


Cuando buscaba ese lugar donde mis hijos y hija pudieran crecer acompañados de una manera sana y nutritiva. Donde desarrollar sus capacidades y aprendizaje; no imaginaba que yo también pudiera vivenciarlo!
Siento que el pilar básico para nuestra evolución y desarrollo integral, és la tribu, la comunidad.
Un vacío que en esta época de capitalista independencia y autonomía mal entendidas nos aleja de la conexión con nuestro propio ser . De la conexión hacía el prójimo y hacia la naturaleza De la cooperación con la comunidad que nos sostenían en la crianza desde tiempos remotos.
Ahora, a través de la experiencia de cocrear a través de l'Albada y buscando como hacer realidad nuestra 'tribu', nuestra red. A nuestra manera. Lo siento como una certeza ancestral.
No es un camino fácil, partimos de la inexperiencia y venimos cada una con nuestra mochila. Y tenemos mucho que aprender respecto a las interrelaciones dentro de la comunidad. Siento que esta es a su vez, nuestra gran ventaja, disponemos de un lienzo en blanco en el que pintar; descartar, aumentar, prescindir, acompañar, crecer, involucrar, sentir, coser, reconocer, desgranar, mirar, estructurar, plasmar, desaprender, amar, derribar, en definitiva, aprender a valorar nuestras diferencias y aprovecharlas trabajando en sinergia.
 COCREAR, esa palabra tan bonita y cada día que pasa, más llena de nuevos significados .

 Un lienzo vivo, como nosotras, las personas pequeñas, jóvenes y adultas que formamos l'Albada.
Personas vivas y en continuo cambio y crecimiento, trabajando para ser personas más completas, conscientes de nuestra libertad , capacidades y posibilidades.

Gracias, a todos y todas las personas que formamos l'Albada.
A las que habéis pasado un tramo de vuestro camino como famílias, acompañantes, voluntarias , colaboradoras, cofinanzadoras...
A las que seguimos aquí cocreando ,caminando , inventando nuevos atajos..
A las personas que estais de camino...

A Sol, Indra y Gael.
A Ly.

Texto;   Eli, madre y acompañante en l'Albada.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada